реклама

Регистрация

1 046
2
13-12-2017,14:06

Бүгүн окуучуларга кандай тарбия берсек эртең Кыргыз мамлекети ошондой болот.

"Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында инсандын адеп-ахлахтыгын жана интеллектуалдык өнүгүүсүн сактоо, окутуунун жана жетишүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө " Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Токтомунун долбоору 2017-жылдын 12-декабрынан тартып коомдук талкууга коюлат.

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты М.Мавлянова
Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-89-15                                                                                                                                              Долбоор

Кыргыз Республикасынын ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН токтому
«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында инсандын адеп-ахлахтыгын жана интеллектуалдык өнүгүүсүн сактооокутуунун жана
 жетишүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окугандардын жүрүм-турумунун жогорку адеп-ахлахтык нормаларын, баланын инсандык интеллектуалдык өнүгүүсүн калыптандыруу, окутуунун сапатын жана алынуучу билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, окугандардын жетишүүлөрүн жакшыртуу, Интернет желесинин жана зомбулук менен ырайымсыздыкты үгүттөөгө аракет кылуунун терс таасирлеринен балдарды коргоо максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
ТОКТОМ  КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө тапшырылсын:
- «чалуулар/жооптор/sms» деген фукциялуу, бирок интернет-модулдар, ошондой эле фото-жана видеокамералар менен жабдылбаган мобилдик телефондорду кошпогондо, менчик формаларына карабастан жалпы билим берүү уюмдарынын аймактарында 1-11-класстардагы мектеп окуучулары тарабынан мобилдик телефондорду же түзүлүштөрдү пайдаланууга тыюу салуу киргизилсин. Мектептин аймагына кирүүдө жооптуу сактоого мобилдик телефондорду берүүгө жол берилет. Телефондун сакталышы үчүн жоопкерчилик анын ээсине (ата-энелерине, ээсинин мыйзамдуу өкүлдөрүнө) гана тиешелүү болоору белгиленсин;
- кыска жана чытырайган юбкалар, көзгө урунган макияждар жана узун тырмактуу маникюрлор менен 1-11-класстарынын окуучу кыздарынын мектепке кирүүсүнө тыюу салуу киргизилсин. Балдарга жыртык джинсы, «алагды кылган сүрөттүү» футболкалар менен сабакка кирүүгө тыюу салынсын;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-августундагы №572 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында мектеп формасына бирдиктүү талаптарды киргизүү жөнүндө» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 1-11-класстарынын окуучулары үчүн мектеп формасына бирдиктүү талаптардын 3.1. пунктунун экинчи абзацындагы “жана кочкул кызыл” деген сөздөр алып салынсын;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-августундагы №572 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында мектеп формасына бирдиктүү талаптарды киргизүү жөнүндө» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 1-11-класстарынын окуучулары үчүн мектеп формасына бирдиктүү талаптары билим берүү процессинин катышуучулары тарабынан сакталышы үчүн катуу контролдук кылуу жүзөгө ашырылсын;
- жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдору, жетекчилери ушул токтомго ылайык чараларды аткарбаганы үчүн иштен бошотууга чейин тартиптик-жаза жоопкерчилигине тартылсын.
2. Ушул токтом Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтүлсүн.
3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетине жүктөлсүн
 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында инсандын адеп-ахлахтыгын жана интеллектуалдык өнүгүүсүн сактооокутуунун жана 
жетишүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнчачаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
 Жогорку Кеңешинин токтомунун долбооруна
Маалымкат-негиздеме
Ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окугандардын жүрүм-турумунун жогорку адеп-ахлахтык нормаларын, баланын инсандык интеллектуалдык өнүгүүсүн калыптандыруу, окутуунун сапатын жана алынуучу билим берүү кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу, окугандардын жетишүүлөрүн жакшыртуу, Интернет желесинин жана зомбулук менен ырайымсыздыкты үгүттөөгө аракет кылуунун терс таасирлеринен балдарды коргоо максатында киргизилип жатат.
Акыркы убактарда Интернет желесине чыгуу менен мобилдик телефондорду, түзүлүштөрдү падалануу бардык жерлерде тарады. Мындай көрүнүш кандай гана курактагы болбосун биздин мектеп жашындагы балдарга да толук өлчөмдө жетти. Ата-энелер өз балдарына алардын ою менен болушуп, эң алдыңкы интернет-тиркеме, фото-видеофиксациялуу функциялары менен жабдылган мобилдик телефондорду сатып беришет. Биз балдардын көңүл ачуу, ойноо, баарлашуу сыяктуу элестүү дүйнөгө сүңгүп кирген көрүнүштөрүн байкап келебиз. Биздин балдар Интернет желеге кирүү менен бирге зомбулукту, ырайымсыздыкты, порнографияны үгүттөөгө да жана тааныш эмес адамдар менен кооптуу мамиле түзүүгө кириптер болушат. Балдар көбүнчө мектепте окуу процессинен алагды болушуп, сабак убагында мобилдик телефондорду пайдаланат, натыйжада балдардын зиректиги жана жетишүүлөрү төмөндөйт. Мобилдик телефондор окуучуларды окуудан эле алагды кылбастан, ошондой эле терс маалыматтардын булагы болуп кызмат кылат, анткени бул интернет-мейкиндиктеги өспүрүмдөрдүн адеп-ахлахтык жана рухий өнүгүүсүнө терс таасир этүүчү көптөгөн нерселерге контролсуз жетүү болот.
Мектептерде жетишүүнүн деңгээли кескин төмөндөөдө, ошондой эле ал окуучулардын билимине да тийиштүү. Анын себептеринин бири ар түрдүү мобилдик түзүлүштөрдү массалык түрдө пайдаланууга байланыштуу окуу процессине көңүлдү концентрациялоонун жоктугу болуп саналат.
Ушуга байланыштуу мектептин аймагында окуучулар тарабынан мобилдик телефондорду пайдаланууга тыюу салуу сунушталат. Мектептин аймагына кирүүдө жооптуу сактоого мобилдик телефондорду берүүгө жол берилет. Телефондун сакталышы үчүн жоопкерчилик анын ээсине (ата-энелерине, ээсинин мыйзамдуу өкүлдөрүнө) гана тиешелүү болоорун белгилөө сунушталат.
Мектептерде мобилдик телефондорду пайдаланууга тыюу салуу боюнча чаралар Россия Федерациясын, Казакстан, Тажикстан Республикаларын, Улуубританияны кошуп алганда көптөгөн өлкөлөрдө киргизилген. Алсак, Улуубританиянын окумуштууларынын жүргүзгөн иликтөөлөрү боюнча мектептерде мобилдик телефондорду пайдаланууга тыюу салуу экзамендердин натыйжаларына оң таасирин тийгизгенин көрсөттү, алсак, тыюу салуу киргизилген эксперименталдык мектептердеги жетишүүчүлүк 6%дан ашык жогорулаган.
Андан тышкары окуучулардын – кыздардын жана балдардын сырткы көрүнүшүн, өзгөчө шаарларда, жакшыртуу боюнча чараларды кабыл алуу сунушталат. Мектеп курагындагы балдардын өздөрүнүн сырткы көрүнүшүнө өзгөчө бушайманга түшүшү алардын психикалык абалына таасир этет деп эсептейбиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-августундагы № 572 токтому менен бекитилген мектеп формасынын, атап айтканда кызыл кочкул түсүнө болгон талап сакталбаганын белгилөө керек. Иш жүзүндө мектеп формасы ачык кызылдан кызыл-кочкулга чейинки ар түрдүү өңдөрдө болгонун көрүп жүрөбүз.
Сырткы көрүнүшү боюнча чектөөнүн, ата-энелер тарабынан кийиндирүүнүн так эрежелеринин жана нормаларынын жоктугу балдар ортосунда өздөрүнүн билими жана жетишкендиги боюнча эмес, тескерисинче кымбат кийимдери, техникалары жана үй-бүлөнүн бакубаттуулугу менен атаандаштыкты жаратып келет. Андан улам мамлекет окуучулардын жүрүм-турумуна жана сыркы көрүнүшүнө тийиштүү бөлүгүндө билим берүү чөйрөсүн жөнгө салуу боюнча чараларды кабыл алуу зарыл деп эсептейбиз.
Баяндалгандардын негизинде ушул Токтомдун долбоорун кабыл алуу сунушталат.
                                                                             Депутат                                           М.Э. Мавлянова
 скачать dle 11.3
Ой бөлүшкөндөр:
Гость teoferBell
Бутафория получается --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим. расход воздуха кондиционера, расход воздуха аквалангистом и расчет объема воздуха по скорости потока формула конвертер расход воздуха

Вроде бы внимательно читал, но не понял --- как мило.)) взлом одноклассников под заказ, взлом вк аккаунта на заказ а также https://evilhack.ru/topic/88092-pomosch-khakera-srochno-okazhem-my-naiti-khaker
a-dlia/
взлом icloud на заказ

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Cколько ждал !!!! Спасибо текила девушка работа, работа спб девушка или работа для девушек девушка ради работы

Бесподобная фраза, мне очень нравится :) --- Присоединяюсь. Я согласен со всем выше сказанным. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. девушка временная работа, работа девушки и Элитный досуг девушки на работе

В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, спасибо за помощь в этом вопросе. --- все нужно, хорошие старые тем боле насекомые в домашних цветах, от чего появляются тараканы или как избавится от паутинного клеща на огурцах как можно уничтожить клопов в домашних условиях
Brusanwaw
Народ кто хочет играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный инет). Читайте статья по настройке компа здесь. Видео по установке и настройке смотрите тут. Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
Ой бөлүшчү жер
Ваш комментарий:
Вопрос:* Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Сайт жөнүндө

Бардык бул сайттагы колдонууга алына турчу материалдарды сайтка шилтеме берип алуу шарт. Материалдарды бөлөк интернет басмаларга көчүрүп алууда, сөсүз түрдө. Ачык, издөө системаларына ылайык болгон гиперссылка көргөзүлүшү керек. Материалдарды толук же жарым жартылай алууда шилтеме көргөзүлүшү зарыл. Гиперссылка (интернет басмаларында жайгашканда) теманын, аталыштын алдында же биринчи абзацтан кийин көргөзүлүшү шарт. Бардык укуктар корголгон.

Copyright © 2017

  • Рейтинг@Mail.ru